Łukasz Jędrzejewski Agent ubezpieczeniowy
Brak ocen
Skontaktuj się
Udogodnienia Kup polisę online
Dojazd do klienta
Stacjonarnie / online
Bezpłatna konsultacja
Niestandardowe godziny
Karta płatnicza / gotówka / przelew
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Na życie
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Zdrowotne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie NNW
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Komunikacyjne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Majątkowe
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Turystyczne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Zawodowe
Dowiedz się więcej
Towarzystwa ubezpieczeniowe
InterRisk
Compensa
Wiener
Uniqa
ErgoHestia
Link4
MTU
Generali
PZU
Proama
TUZ Ubezpieczenia
UNUM
Warta
Allianz
Signal Iduna
Vienna Life
Open Life
TUW TUW
Opinie
Średnia ocen
Brak ocen
Dodaj opinię
Wróć

Wyjazd na Bliski Wschód: ubezpieczenie i rekomendacje dla turystów

Array

Klient ma wykupiony na początku listopada wyjazd do Egiptu, ale w rejon bliski od Strefy Gazy. Czy może jechać i jaki powinien zawrzeć ubezpieczenie? Jechać czy nie jechać to zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak: cel wyjazdu, okres pobytu, sposób organizacji wyjazdu i wielu innych.

Decyzja o wyjeździe

Jeśli jest to typowo turystyczny wyjazd to na pewno lepiej z niego zrezygnować. Strefa Gazy, Izrael, Palestyna, oraz zachodni Brzeg Jordanu należą obecnie do miejsc bardzo niebezpiecznych ze względu na toczące się tam walki. Zaliczyć tutaj także należy tereny do nich zbliżone, nawet położone w ościennych krajach np. w Egipcie. Sytuacja w tym rejonie świata może się zmienić z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę.

Jakie ubezpieczenie?

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na taki wyjazd to musi posiadać bardzo dobre ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), gdyż koszty leczenia w tych rejonach są bardzo wysokie. A więc suma ubezpieczenia obejmująca: koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego musi wynosić od 150 000 do 300 000 euro. Do tego konieczne są dodatkowe klauzule jak np. choroby tropikalne itd. Należy także pamiętać, że w większości ubezpieczeń KL i innych ubezpieczeń, wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela są zdarzenia: powstałe wskutek wojny, wskutek wrogich działań obcego państwa, innych działań o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana), wojny domowej, terroru, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu oraz strajku i zamieszek. Dlatego zawsze przed wyjazdem i zawarciem ubezpieczenia zagadnienia te należy szczegółowo wyjaśnić, najlepiej przy pomocy dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Jakość opieki medycznej na Bliskim Wschodzie

Nie wolno także zapominać, że dostępność opieki medycznej i jej jakość różni się w zależności od regionu i kraju. Na obszarze Jerozolimy Wschodniej usługi medyczne są na wysokim poziomie, sytuacja ulega znacznemu pogorszeniu na terenie Zachodniego Brzegu, a w przypadku Strefy Gazy jakość usług medycznych jest bardzo niska. I często z realizacją zakresu leczenia z posiadanego ubezpieczenia mogą być także problemy. Do tego dochodzi często brak dostępności w lokalnych aptekach leków, nawet powszechnie kupowanych w Polsce bez recepty.

Decyzje Ubezpieczycieli oraz Zalecenia

Należy także sprawdzić czy dany Ubezpieczyciel nie zawiesił u siebie ubezpieczania kosztów leczenia dla tego regionu lub kraju. Taki zakaz – dla Izraela, Palestyny, Strefy Gazy i zachodniego Brzegu Jordanu – wprowadziła już  Compensa TU SA VIG (19031). Należy się spodziewać kolejnych takich decyzji.

Na co należy szczególnie zwrócić uwagę?

  • Zawsze przed wyjazdem należy sprawdzić (na gorąco, także w ostatniej chwili) na stronie MSZ zapisy o sytuacji w danym regionie świata i komunikaty o sytuacji np. sejsmograficznej, klimatycznej itd.
  • Bardzo dobrze przed wyjazdem jest zarejestrować się w systemie Odyseusz, systemie, który umożliwi skontaktowanie się z Tobą polskiego MSZ w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas twojego pobytu za granicą. Zawsze zabierz ze sobą (elektronicznie i na papierze) adresy właściwych terytorialnie polskich placówek dyplomatycznych – ambasad, konsulatów i punktów kontaktowych.
  • Jeśli MSZ w komunikatach ostrzega i nie rekomenduje wyjazdów do określonych rejonów świata lub krajów to należy się do nich stosować. MSZ nie może zakazywać wyjazdów, ale może ostrzegać. Szczególne to ważne tam, gdzie występują zagrożenia terrorystyczne i różnego rodzaju niepokoje społeczne.
  • Zawsze należy bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń lokalnych władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary). Należy unikać zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych, zaś w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej należy bezwzględnie stosować się po poleceń władz i jak najszybciej opuszczać te miejsca.